Projektanti

PROFIS NZ s.r.o.

Úvod

Názov firmy:PROFIS NZ s.r.o.
IČO:35921391
IČO:35921391
IČ DPH:SK 2021952845
DIČ:2021952845
Štát:Slovenská Republika
Kraj:Nitriansky kraj
Okres:Nové Zámky
Mesto:Nové Zámky
Psč:940 01
Ulica:Považská 4
Kontaktná osoba:Ing. Richard Szegheo
Telefonický kontakt:0905418204
Email:profis@profis.sk

Špecializácia

Architektúra
Elektrické oznam. zariad. a rozvody
Elektrické silové zariad. a rozvody NN
Elektrické silové zariad. a rozvody VN
Geotechnika (zakladanie)
Interiérová tvorba
Inžinierska činnosť
Inžinierske objekty
Klimatizácia a vzduchotechnika
Komplexná projekčná činnosť
Plynoinštalácie
Pozemné stavby
Požiarna bezpečnosť stavieb
Priemyselné stavby
Regulácia a meranie
Rozpočtovanie stavieb
Statika a dynamika stavieb
Stavby Dopravné
Stavby poľnohospodárske
Stavby Vodohospodárske
Vodoinštalácie a kanalizácia
Vykurovanie
©2008 projektanti.sk. Všetky práva vyhradené.